Comfort anlæg

Hvad er et comfort anlæg?

Denne type anlæg er kun et anlæg som renser og udskifter luften, uden aktiv varmeflade og køleflade. Anlægget kan frikøle om sommeren, hvor husets indetemperatur bliver høj. Det vil sige, der er et spjæld, som kan lukke af for genvendingen, og udeluften køres uden om varmeveksleren. Dette kan give en køligere indblæsningstemperatur om natten.

Varme- og køleanlæg til hjemmet

Der kan tilbydes eftermontering af en varmeflade både på el og kedelvand samt en elvarmeflade på indtaget, så den friske luft om vinteren er forvarmet. Dette mindsker kuldenedslag fra indblæsningsventilerne, hvis der ikke er varmeflade på. Samtidig mindsker det at anlægget stopper driften om vinteren, hvis veksleren fryser til is ved minustemperaturet. Der kan ikke bygges/monteres køleflade på denne type anlæg.

Se hvad vi kan hjælpe dig med

Med et comfort anlæg får du et langt bedre indeklima, ved hjælp af konstant cirkulerende luft, som trækker kulilten du udånder, ud af rummet og skaber en bedre luft kvalitet indendørs. Derudover udskilles damppartikler i luften også lettere, så der ikke opbygges fugt i hjemmet. Et comfortanlæg er til for at cirkulere luft og skabe et bedre sundhedsmæssigt indeklima i huset.

Ofte stillede spørgsmål

Et ventilationsanlæg er forholdsvist billigt i brug. Forbruget ligger i 2023 på omkring 1.500 kr. (150kvm) om året, alt efter model og størrelse af huset.

Et ventilationsanlæg sørger for at udskifte luften i rummet, uden at udlede varmen. Ventilationslanlægget suger luft ud og bruger varmen, hvis det har genvindingsanlæg, den suger med, til at opvarme ny og frisk luft det blæser ind i rummet. På denne måde sænkes temperaturen ikke rummet, ventilationsanlægget varmer dog ikke rummet op i sig selv. Det kræver en form for varmetilførelse. Det kan både være et fyr, en elektrisk varmeplade eller vores anbefaling, en varmepumpe.

Vi har delt vores modeller op i anbefalede størrelse til kvm. Som hovedregel skal der være en minimum lufttilførelse på 0,3 liter i sekundet, pr. kvm. I almindelige rum, imens at baderum minimum skal have en lufttilførelse på 15 liter i sekundet og rum med tildens til højere fugtighed som kælder og bryggers, skal have minimum 10 liter i sekundet. Et ventilationsanlæg øger disse mængder for at skabe et langt bedre indeklima i hjemmet.

Fordi et ventilationsanlæg udskifter luften i hjemmet med frisk luft udefra, reduceres fugten i hjemmet. Nøjagtigt som når du åbner et vindue, bare meget mere effektivt og hele året rundt. Et ventilationsanlæg forebygger fugt i hjemmet og på denne måde en kosekvens af fugt, skimmelsvamp. Et ventilationsanlæg skaber et optimalt indeklima og gør at du vil opleve at være og føle dig mere frisk i hjemmet og at luftkvaliteten er langt højere.

Et ventilationsanlæg hvor filtrene skiftes hvert år, kan holde op til 30 år, i gennemsnit 20 år. Rør og ventilationskanaler kan holde meget længere og derfor skal du ved udskiftning af anlæg, ikke betale for dette igen og kan bare tilslutte en anden enhed, hvis reparation ikke er muligt.

Hvis dit nye ventilationsanlæg larmer, er det højst sandsynligt installeret forkert. Vi anbefaler at du ringer til os hvis dette er tilfældet og får en fagmand på opgaven. Hvis din udblæsning eller anlægget er begyndt at larme over tid. Anbefaler vi at du får et servicesyn af dit anlæg, da det kan være noget der kan udvikle sig til en større skade på anlægget. Et ventilationsanlæg er ikke komplet lydløst, men må ikke overskride 35dB.

Som standard køler et ventilationsanlæg ikke, men der findes modeller der kan køle og varme og der kan tilføjes elementer til ventilationsanlæggene, så det kan varme og køle.

Et studie foretaget af danske forskere, har vist at god ventilation kræver et niveau som ikke kan opnås, uden at have vinduerne åbne hele året rundt. Det er yderst urealistisk især om vinteren. Derfor er natur ventilation ikke nok i hjemmet. Det hjælper, men at have vinduet åbent i en time i f.eks. et klasseværelse, viser sig faktisk kun at virke i 5 min. efter man lukker vinduet.

Lad os tage en gratis og uforpligtende snak